Odlukama Poglavarstva Grada Opatije parkiranje turističkih
autobusa dozvoljeno je samo na za to određenim lokacijama,
sve ostale javne površine zabranjene su za parkiranje !

Ukoliko postupite protivno ove uredbe riskirate da komunalni
redar odredi da se Vaše vozilo blokira sa specijalnim uređajem
za blokiranje tzv." lisicama ".

Deblokiranje kotača i komunalna kazna iznose 600,00 kn
( šest stotina kuna ) i obavezni ste platiti na licu mjesta,
prije deblokiranja kotača.
 
 
 
hrvatski
|
english
|
deutsch
|
italiano
|
française
|
slovenski