OPOZORILO !

Z odločbam Poglavarstva Mesta Opatije (Poglavarstvo Grada
Opatije) parkiranje turističnih avtobusa je dovoljeno le na za to
odrejenim položajima, vse ostale javne površine prepovedane
so za parkiranje! Vkolikor postopate nasprotno te uredbe
rizkirate da komunalni redar določi da se Vaše vozilo blokira s
specialno napravo za blokiranje kolesja tako imenovanim
"lisicami". Deblokiranje kolesja in komunalna kazen znašajo
600,00 Kn (šesto kun) in ste obvazni plačati jo namesto,
prej deblokiranja kolesja.
 
 
 
 
hrvatski
|
english
|
deutsch
|
italiano
|
française
|
slovenski