1.trebam li rezervirati unaprijed parkirni prostor za autobus ?
Rezervacije nisu obavezne, predbilježbe su na fax ili e-mail.

2.što trebam učiniti kada stignem u Opatiju ?
U samom centru Opatije (Slatina) koji ćete zaista lako naći,
nalazi se veliki autobusni kolodvor za linijske i turističke
autobuse. Bilo koji djelatnik u uniformi sa "P" obilježjem
uputiti će Vas na dispečarsku službu.

3.gdje će moj autobus biti parkiran mogu li sam izabrati lokaciju?
Ovisno o vremenu zadržavanja, lokacije hotela, te popunjenosti
parkirališta. Vaš autobus biti će upućen na jednu od tri navedene
lokacije; nije moguće birati pojedinu lokaciju unaprijed, ali u
predbilježbi možete navesti Vašu želju, te će se ona uzeti u
obzir ukoliko je moguće.

4.da li se autobusi čuvaju po noći i da li su osigurani ?

Autobusi su nadzirani od strane djelatnika poduzeća; predmeti
i vozila nisu osigurani jer bi to drastično poskupilo cijenu
parkiranja. U navedenoj cijeni ukljucen je jedino boravak na
parkirnom prostoru.
   
     
 
 
 
hrvatski
|
english
|
deutsch
|
italiano
|
française
|
slovenski